Dordán

Dordán

Éilís Ní Dhuibhne

Language:

Pages: 51

ISBN: 2:00203106

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


In this novel in the Irish language Natasha and friends prepare for their Leaving Cert, but she finds herself facing even bigger challenges at home when her mother smashes the kitchenware and her father takes off in the middle of the night. Her brother, Craobh, has issues of his own. This fast-moving novel explores the many burdens of modern teenage life.

NOTE: this book is written in the Irish language there is no English language text.

Elective Affinities (Penguin Classics)

Nostromo (Oxford World's Classics) (2007 Edition)

Ticker

Somewhere East of Life (The Squire Quartet, Book 4)

Solo Command (Star Wars: X-Wing, Book 7)

At the Bottom of Everything

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa Pholainn nó i dtír éigin eile i bhfad i gcéin, faoin am a dtugann siad faoin Ardteist tá Béarla ar a dtoil acu. Maidin inniu beidh ar chumas gach dalta sa tír aiste de shaghas éigin a scríobh, agus tabhairt faoi na ceisteanna eile. Ní gá staidéar a bheith déanta agat, fiú, don chéad pháipéar seo. Má tá léamh agus scríobh agat, beidh seans agat rud éigin a dhéanamh ar chéad mhaidin na hArdteistiméireachta, agus pas a fháil an mhaidin sin, is cuma cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin, sna scrúduithe

neirbhíseach. Ach cuimhníonn sí ar an gcinneadh a rinne sí. Osclaíonn na leabhair agus tosaíonn ag léamh. Béarla Páipéar a Dó amárach. Tá sí ag súil go mbeidh ceist dheas faoi Emily Dickinson ann. Tá na dánta go léir de ghlanmheabhair aici, níl aon rud faoi Emily Dickinson nach bhfuil ar bharr a teanga aici. Ach mar sin féin léann sí arís iad. ‘“Hope” is the thing with feathers– That perches in the soul– And sings the tune without words– And never stops–at all–’ Samhradh Ní bheadh sé

blas na cathrach a bhí ag gearán faoi mhadraí dainséaracha ina bruachbhaile féin. Tá an bruscar ag dul i méid i ngairdín mhuintir Sheehy d’ainneoin iarrachtaí Hans, agus tá roinnt mhaith francach ag rith thart, i mbunsraitheanna na dtithe agus os cionn talún freisin. Rugadh Natasha agus Craobh ar Ascaill Dhún na Rún. Tá aithne acu ar fhormhór na gcomharsan aisteach seo leis na cianta. Síleann daoine áirithe go bhfuil na bruachbhailte leamh, nach bhfuil sainiúlacht ag baint leo, go bhfuil ceann

ospidéal nach bhfuil éinne ann, inniu. Na pasáistí folamh. Bzz bzz Cloiseann sí an dordán sin. Chuala mé dordán i mo cheann istigh. Ciúnas insan aer. An-íseal ar dtús. Ansin téann an glór in airde. BZZZ BZZZ BZZZ BZZZ! Nuair a osclaíonn sí doras Chraoibhe, tá an seomra lán den fhuaim ghránna. Níl Craobh ina aonar. Is annamh a bhíonn, na laethanta seo. Tagann na cairde sin go léir, na cairde nach raibh aige, isteach ar cuairt chuige gach lá. Caitheann cuid acu formhór a gcuid ama

eagar a fheiceáil ar an teach arís. Ólann sí an cupán tae, ina suí ag an gcuntar, ag breathnú amach ar an ngairdín. Tá rhododendron acu agus tá sé ag teacht faoi bhláth, na bachlóga ag líonadh in aghaidh an lae. Ach tá rud éigin san aer, más ag teacht agus ag imeacht féin atá sé, atá fós ag cur isteach uirthi. Boladh nó mos púdair, nó cumhrachta, ach gan é a bheith go deas. Mar a bheadh nimh ann. Tagann Craobh abhaile díreach roimh am dinnéir – cé go bhfuil an Teastas Sóisearach á dhéanamh

Download sample

Download